IFR300

IFR300 – בדיקה לניבוי התאמת תרופות למחלת דלקת מפרקים שגרונית

אם חלית בדלקת מפרקים שגרונית – הגעת למקום הנכון

מהי דלקת מפרקים שיגרונית?

דלקת מפרקים שגרונית פגעה בכ 26.5 מיליון אנשים בשנת 2019. שיעור הנפגעים מהווה בין 0.5% ל 1% מהאוכלוסיה בעולם המפותח.

החולים מטופלים בטיפולי קו ראשון המכונים דימארדס שאינם ביולוגים ((DMARDs- disease Modifying Anti-rheumatic Drugs) הכוללים סידרה של תרופות אנטי-ראומטיות שהעיקרית בהן היא מטה-טרוקסת.

עם זאת, מעל 25% מהחולים יעברו לטיפולים קו שני שהינם טיפולים ביולוגים הכוללים בולמי TNF, מעכבי תאים מסוג B, נוגדי תאי T או נוגדי IL-6 המהווים קו שני לטיפול במחלה.

מתוך מקבלי קו שני ביולוגי מסוג בולמי TNF, כ 40% מהמטופלים לא יגיבו לטיפול (לכל תרופה יש את הנתונים המדויקים לה בספרות). משמעות חוסר התגובה הוא המשך התקדמות המחלה, סבל בלתי נחוץ, מתח נפשי מיותר והוצאות כספיות מיותרות בהווה ובעתיד. 

כיום, אין דרך לדעת אם חולה מסוים יגיב לתרופה מסוג  בולמי TNF. על כן הרופאים נוקטים בשיטת ניסוי וטעיה: החולה יתחיל טיפול ויחזור אל הרופא לבדיקות חוזרות על מנת לאבחן את תגובתו. במקרים בהם יקבע שחולה אינו מגיב, תוחלף התרופה. כאמור הבדיקה הדיאגנוסטית של ג’ינפרון המשמשת כלי עזר לרופא לקבלת החלטה על התרופה מעלה את סיכוי ההגבה של חולה מסוים ל90% (במקום בין 50% ל 60% כיום).

הבדיקה IFR300 – בדיקת לניבוי הצלחת טיפול בתרופות בולמי TNF

בדיקת דם פשוטה. תוצאות מתקבלת כ-7 ימים אחרי לקיחת הדם. הבדיקה מבוססת על סמנים ביולוגים (ביומרקרים המודדים רמות התבטאות של גנים ספציפיים) של מערכת החיסון של החולה אשר ניבדקו במהלך ה-5 שנים האחרונות בבית החולים איכילוב בשיתוף עם פרופ’ אורי אלקיים ופרופ’ דפנה פארן. (ראה פירסום מדעי).  דיוק הבדיקה עומד על  90% (אל מול  50%-60% שהינו שיעור ההצלחה האקראי כיום), הן בבדיקות רטרוספקטיביות והן בבדיקות פרוספקטיביות. הבדיקה מאושרת על ידי משרד הבריאות הישראלי בעלת תו תקן אירופאי ומומלצת עלידי איגוד הראומטולוגיה הישראלי.

Drug Name\שם התרופה Generic
name\  שם גנרי
שם בעברית (נפוץ)
Enbrel (Pro) etanerceptאנברל
Remicade (Pro) infliximabרמיקייד 
Cimzia (Pro) certolizumabסימיזה 
Simponi (Pro) golimumabסימפוני 
Humira (Pro) adalimumabיומרה
Amjevitaadalimumabאמג’ויטה
Simponi
Aria (Pro)
 golimumabסימפוני 
Inflectra (Pro) infliximabאינפלקטרה
Avsola (Pro) infliximabאינפליקסימב
Cyltezo adalimumabסילטזו
Erelzi etanerceptארלזי
Eticovo etanerceptאתיסובו
Hadlima adalimumabהדלימה
Hyrimoz adalimumabהירימוז
Ixifiinfliximabאינפיקסימב
Renflexis (Pro) infliximabרנפםלקסיס

 

לפרטים נוספים פנו אל יניב קוטלר: yaniv.kotler@genefron.com